Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin ultrasound (ses ötesi dalgalar) ile görüntülenmesidir. Kalbin kas yapısını, kapakları ve büyük damarları ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlar. Ağrılı bir işlem değildir ve herhangi bir risk yoktur. Bu işlemde radyasyon yoktur.

Ekokardiyografi çocuğunuzun göğsüne jel sürülerek bir prob yardımı ile yapılır. Bu işlemin süresi yaklaşık 10 dk- 30 dk arasında değişir.

Doğuştan olan kalp hastalıklarının veya sonradan ortaya çıkan yapısal kalp hastalıklarının tanısında oldukça güvenilir bir tanı aracıdır.

Eko’nun dezavantajları ise; Testi yapan kişinin yeteneği, test sonuçlarının doğruluk derecesini etkiler. Bazı kişilerde eko görüntüleri kişinin yapısından dolayı iyi olmaz (kişi ekojenik değildir) ve yeterli görüntü elde edilemeyebilir. Kalbin bazı kısımları çok iyi görünmeyebilir.

Bu gibi durumlarda anestezi eşliğinde transözafagael ekokardiyografi denilen yemek borusundan bir serçe parmak kalınlığında bir hortumla girilerek daha net görüntüler elde edilebilir.