Atriyal Septal Defekt Kapatılması

Atriyal septal defekt (ASD) kalbin üst odaları arasında doğuştan delik olmasıdır. Bu delik yolu ile kalbin solundan sağına çok kan gider ve zamanla özellikle geniş defektlerde akciğer damarlarına çok kan gittiği için akciğer basınçları yükselebilir, kalp yetmezliğine neden olabilir ve yaşam süresini kısaltabilir.

Bu deliklerin tedavisi cerrahi ve kateter yöntemi ile olmak üzere iki yolla yapılabilmektedir. Cerrahi yöntemde göğüs ameliyatla açılır ve kalpteki delik yama kullanılarak onarılır. Uygun vakalarda kateter yolu ile kapatma cerrahiye alternatif bir yöntemdir. İşlemden önce mutlaka yemek borusundan serçe parmağı büyüklüğünde bir boru ile girilerek delik çapı ve kenarları değerlendirilir. Eğer uygun görülürse işleme geçilir. Bu yöntemde kasıktan küçük bir kesi ile büyük bir toplar damara (femoral ven) kateterle girilerek kalbe kadar ilerlenir. ASD kapatma cihazları birbirine bağlı iki disk şeklindedir, delik çapına uygun olarak seçilen kapatma cihazı kateter içinden ilerletilerek delik geçilir. Sol atriyumda cihazın bir diski açılır, ikinci disk de sağ̆ atriyumda açılarak delik kapatılır ve kateter geri alınarak işlem sonlandırılır. İşlem sonrası vücut dokuları aletin üzerine doğru büyür ve ortalama 3-6 ay içinde tamamen vücut dokusu ile kaplanır. Kapatma cihazı sürekli duvar içinde kalır. Cihazın varlığını hasta hissetmez.
ASD’nin kateter yolu ile kapatılabilmesi tüm ASD olgularında yapılamaz. Ancak uygun olgularda yapılabilir. Kapama cihazının kenarlarının oturabileceği yeterli dokusu olan, kalp içinde pıhtı olmayan, kanama hastalığı olmayan, aspirin kullanmasına mani bir durum olmayan, kapatma amacı ile kullanılan cihazın imal edildiği metallere karşı alerjisi olmayan olgularda yapılması tercih edilmektedir.

Cerrahi yönteme göre hastanın hastanede kalış̧ çok daha kısadır (6-24 saat). Cerrahi yöntemde olduğu gibi göğsün açılması ve kalp akciğer makinasına bağlanma gerekmemektedir. Estetik açıdan da göğüste yara izi kalmaması önemli bir avantajıdır.

İşlem sırasında bırakılan cihaz nadiren yerinde durmayabilir ve kalp boşluklarına düşebilir ve acil operasyon ile cihazın çıkarılması gerekebilir. Nadiren cihaz deliği tam kapatmayabilir. Aynı şekilde anjiyo sırasında karşılaşılabilecek tüm komplikasyonlar gelişebilir.

Cihazla delik kapatıldıktan sonra 6 ay süre ile aspirin kullanılması gerekir ve travma olabilecek sporlardan uzak durulması gerekir. İşlemden 6 ay sonrasına kadar herhangi bir diş müdahalesinden veya cerrahi müdahaleden önce antibiyotik kullanımı gerekecektir. 6. aydan sonra bunlara gerek kalmayacaktır.