Kateter Anjiyografi

Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi tedavi değil, tanı yöntemidir. Kalp boşluklarının ve damarların kontrast madde verilmesi sırasında görüntülenmesi ve “X” ışınları kullanılarak hareketli film çekilmesi esasına dayanır.

Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi öncesi 4-12 saat aç kalınması gereklidir. Gereğinde işleme başlamadan önce hasta damardan verilen anestezi ilaçları ile uyutulur. İşlem sırasında hasta ağrı hissetmez. İşlemin yapılacağı kasık bölgesi uyuşturulur ve bu bölgedeki atar veya toplardamara kanül yerleştirilir. ( giriş̧ yolu açılır) plastik benzeri maddeden yapılmış̧ ince bir boru (kateter) ile kalp boşluklarına ulaşılıp basınç kaydı yapılır; kontrast madde verilerek kalp ve damarlar görüntülenir ve film kayıtları alınır.

Kateter anjiyokardiyografinin yapılmaması durumunda, hastanın hastalığıyla ilgili yeterli bilgi edinilemeyeceğinden, gerekli olabilecek girişim ve tedavilerin planlanması sağlıklı biçimde gerçekleştirilemeyebilecektir. Bu nedenle bazı karmaşık kalp hastalıklarında veya ekokardiyografi ile görüntülenemeyecek kalp hastalıklarında kateter anjiyografi yapmak şarttır.

Gerekli görülürse kalbin değişik boşluklarından veya büyük damarlardan kan örnekleri alınarak bu örneklerdeki oksijen miktarı ölçümü yapılır.
İşlem tamamlandıktan sonra kasıktaki kanül çıkartılır ve 15-20 dakika süre bu bölgeye bası yapılır. Kanamanın durduğu görüldükten sonra oldukça sıkı bir bandaj ile kapatılır. Ancak bazı tıbbi gereklilik hallerinde, kasıktaki kanülün daha uzun süre yerinde muhafaza edilmesi gerekebileceğinden bu uygulama değiştirilebilmektedir. İstisnai durumlar dışında, işlemden 24 saat sonra hastanın günlük yaşamına dönmesine izin verilmektedir.

Her işlemde olduğu gibi kateter anjiyografi işleminde de komplikasyon olabilir. Bunlar arasında en sık görüleni kasık bölgesinde hematom olmasıdır ve görülme sıklığı %2 civarındadır ancak uygun tedavi ile düzeltilebilir. Çok nadir kalpte delinme meydana gelebilecek kadar ciddi komplikasyonlar da görülebilir. Ciddi komplikasyonların görülme sıklığı deneyimli kateter laboratuvarlarında oldukça azdır. Hastanın yaşı ve kilosu düştükçe, altta yatan kalp hastalığına bağlı olarak işlem daha zor ve daha uzun sürmekte sonuçta riskler de artmaktadır. Özellikle morarması çok olan bebekler en riskli guruptur ve bu hastalarda kateter anjiyografi sonrasında yoğun bakım ihtiyacı gerekebilir.