Patent Duktus Arteriosus Kapama

Patent duktus arteriosusda (PDA) tedavi; cerrahi olarak PDA’nın bağlanması veya kateter yoluyla (ameliyatsız) kapatılmasıdır. Özellikle çapı geniş olan PDA’lar, kalp yetmezliği olanlarda PDA kapama, yenidoğan dönemi dahil olmak üzere daha erken yaşta yapılabileceği gibi, küçük PDA’sı olan hastalarda kapatma yaş ilerleyince de yapılabilir. Orta büyüklükte ve geniş PDA’nın kapatılmaması durumunda aortadan pulmoner artere geçen kana bağlı olarak zamanla kalpte aşırı yüklenme, kalp yetersizliği, ve pulmoner damar basıncında artış̧ olur. Bu da hastada yaşam süresinin kısalmasına neden olabilir. Küçük PDA da damar duvarında enfeksiyona neden olabileceği için kapatma planlanmalıdır ancak çok küçük sessiz PDA’da,  anjiyo sırasında cihaz oradan geçemeyecek kadar küçük olabilir, bu durumda PDA kapatılması mümkün olamayabilir ve hasta yaşam boyu bu şekilde izlenebilir.

Cerrahi tedavide hastanın kürek kemiğinin altından kesi yapılarak duktus bağlanır. Bu tedavi düşük doğum ağırlıklı bebekler hariç genelde uygulanmamaktadır. Birçok vakada kateter yolu ile kapatma tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemde kasıktan küçük bir kesi ile toplar damara (femoral ven) ve atardamara (femoral arter) plastik kanüller yerleştirilir. Kateter kanül içinden duktus bölgesine ilerletilir. Kateter içinden kapatma cihazı geçirilerek PDA bölgesine uygun şekilde yerleştirilir. Daha sonra kateter geri alınarak işlem sonlandırılır. İşlem sonrası vücut dokuları yerleştirilen aletin etrafını sarar ve ortalama 3-6 ay içinde alet tamamen vücut dokusu ile kaplanır. Kapatma cihazı sürekli olarak duktusun içinde kalır. Cihazın varlığını hasta hissetmez. PDA’nın kateter yolu ile kapatılması tüm PDA olgularında yapılamaz. Ancak uygun olgularda yapılabilir.

Hastanın hastanede kalış̧ süresi cerrahiye göre çok daha kısadır (6-24 saat). Herhangi bir kesi olmadığı için yara izi kalmaması, estetik açıdan avantajlı bir durumdur.

İşlem sırasında anesteziye bağlı komplikasyonlar görülebilir. Aynı zamanda nadiren de olsa duktusa yerleştirilen cihaz, duktusun elastik yapısından dolayı yerinde durmayabilir ve şah damarına veya akciğer damarına kaçabilir. Bu durumda kateter sırasında cihazın çıkarılabilmesi çoğu zaman mümkündür ancak bazen cerrahi olarak da çıkarılması gerekebilir. Kateter anjiyografi sırasında oluşabilecek tüm komplikasyonlar duktus kapatma sırasında da gerçekleşebilir.