Kalıcı İCD yerleştirilmesi

Bu işlem de aynı kalıcı kalp pili takılması şeklinde anestezi altında ve aynı yöntemler kullanılarak yapılır. İCD denilen cihazlar hayatı tehdit eden ve ani ölüme yol açabilecek ritim bozukluklarında kalp içinden şok vererek çocuğunuzun hayatını kurtarır. Özellikle doğuştan olan genetik ritim bozukluklarında, genetik kalp hastalıklarında, ani ölüm geçirmiş ve başarılı bir şekilde hayata geri döndürülmüş hastalarda takılması gerekebilir. Aynı zamanda bazı sonradan edinilmiş kalp hastalıklarında ani ölümü önlemek amacı ile de takılabilir. Bu cihazlarda teknoloji son derece gelişmiştir ve uygun durumlarda şok verir ancak nadiren uygunsuz şok da verebilmektedir.

Cihaz takıldıktan sonra evde şok verme durumunda panik yapmayınız ve mutlaka doktorunuza bilgi vermeniz ve acil servise gitmeniz gerekir. Çünkü bazen cihaz arka arkaya şoklar verip elektrik fırtınasına yol açabilmektedir. Bunu önlemek için İCD cihazı takıldıktan sonra doktorunuzun önerisi ile verilen ilaçlara tam uyum şarttır.

Belirli aralıklarla takılan İCD cihazının ve kablonun kontrolü yapılmalıdır ve sorunlar önceden belirlenip ona göre önlemler alınmalıdır.