Elektrokardiyografi (EKG)

Elektrokardiyografi kalbin elektriksel aktivitesini vücuda yapıştırılan elektrodlar ile kayıt eden cihazdır. EKG polikliniğe başvuran her çocukta teknisyenimiz tarafından rutin olarak çekilmektedir. Ağrılı bir işlem değildir.

Bu testte herhangi bir risk yoktur, tamamen güvenilir bir testtir. Vücuda, ellere ve ayaklara jel sürülür ve elektrodlar bağlanır ve kayıt alınır. Alınan kayıt kağıda yazdırılır ve size verilir.

Çekim süresi oldukça kısa olup yaklaşık 3 dk sürmektedir. EKG ile bir çok ritim problemine tanı konabilmektedir. Aynı zamanda doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan yapısal kalp hastalıklarında tanıda yardımcı olmaktadır.