Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon Tedavisi

Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ), elektrofizyoloji laboratuarında kasık damarlarına yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek, kalbe elektrod kateter denilen ince kabloların yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen girişimsel bir tanı ve tedavi yöntemidir. Kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığıyla değerlendirilerek normalden sapmalar araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Bu yöntem ile çocuklarda var olan ritim problemlerinin nedeni bulunmaya çalışılır. Özellikle çarpıntısı olan hastalarda diğer gelişmiş yöntemlerle tanı konulamadı ise oldukça yararlıdır. Aynı zamanda EFÇ sırasında ritim problemini yaratan yeri bulup tahrip etmek ve yok etmek mümkündür. Ablasyon denilen bu işlem yüksek derecelerde ısı kullanılarak (Radyofrekans (RF) ablasyon da denir) yapılabileceği gibi çok düşük ısılarda dondurularak da (Kriyoablasyon) yapılabilmektedir. Her iki ablasyon yöntemi de X-ışını kullanılmadan 3-boyutlu haritalama sistemi kullanılarak yapılabilmektedir.

Ablasyon tedavisinin komplikasyonları olabilir. Bunlar arasında en önemlisi %1-5 arasında görülebilen hastanın kendi ileti sistemine zarar verilmesi ve hastanın bu sebeple tamamen pil bağımlı hale gelmesidir. Bu oran kriyoablasyon yönteminde çok daha nadirdir. Özellikle 3-boyutlu haritalama sistemi kullanılarak ablasyon yapılır ise komplikasyon oranları oldukça düşüktür.