ÇOCUKLARDA SPOR ÖNCESİ DEĞERLENDİRME YAPILMALI MIDIR?

Çocuklarda düzenli spor yapmak kesinlikle önerilir. Ancak sporcularda meydana gelen ani ölüm olayları genelde aileleri endişelendirmektedir. Bu tip ani ölümlerin nedeni her ne kadar toplumda kalp krizi olarak bilinse de çoğunda ritim problemi veya kalp kasında doğuştan bir problem bulunmaktadır. Bu tip problemlerin çoğunda önceden tanı koymak mümkündür.

Tüm çocuklarda spor öncesi iyi bir muayene gerekir. Her çocuğun tansiyonuna bakılmalıdır. MUTLAKA HER HASTAYA EKG ÇEKİLMELİDİR. Özellikle ailede <40 yaşın altında ani bir ölüm öyküsü olması durumunda, çocukta bayılma, çarpıntı veya göğüs ağrısı gibi belirtilerin varlığında, muayenede üfürüm veya ek ses duyulması durumunda, EKG’de anormallik görülmesi durumunda ileri araştırmaya gerek vardır. Bu gibi durumlarda EKG’nin yanı sıra ekokardiyografi, 24 saatlik ritim holter tetkiki, efor testi yapılmalıdır. Bazı hastalarda uzun süre ritim takibi yapabilen İLR (cilt altına yerleştirilebilen cihazlar) cihazı gerekebilir. Özellikle spor sırasında bayılan veya göğsü ağrıyan çocukların çok detaylı ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi şarttır. Bu gibi durumlarda koroner anjiyografi, ilaç yükleme testleri, elektrofizyolojik çalışma veya genetik tanı için kan tetkikleri gerekebilir.

Sporcu çocuklarda her şey normal bile olsa düzenli olarak yılda bir kontrol etmek çok önemlidir ve kesinlikle önerilir.