VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL

Kalbin karıncık denilen kısmından kaynaklanan ekstra atım ile kendini gösteren bir ritim bozukluğudur. Çoğunda belirti olmaz ancak bazı çocuklar bu ekstra atımı çarpıntı olarak hissedebilir. Bazen de fenalaşma hissi, kendini tuhaf hissetme şeklinde de belirti verebilmektedir.

VES denilen ritim bozukluğunda EKG ve EKOKARDİYOGRAFİ tüm hastalarda yapılmalıdır. Ekokardiyografide yapısal olarak problem olup olmadığına ve kalbin kasılma gücüne, büyüklüğüne bakılır. 24 saatlik ritim holter çok yararlıdır. Sayıca çok fazla olan VES varsa bu hastalar kalbin kasılması açısından yakın izlenmelidir. Eğer kasılma gücü iyi ise, çocukta belirti yok ise, holterde belirli kötü kriterler yok ise ilaçsız izlenebilir. Efor testi ile VES’lerin azalması da iyi bir belirtidir. Ancak kalpte büyüme var ise, kasılma zayıf ise ve çocukta belirti var ise, holterde bazı kriterlerin olması durumunda kateter anjiyografi yapmak ve bu ritim problemini yaratan yeri bulup yakmak gerekebilir. Eğer hastanın yaşı küçük ise ilaçla da izlem yapılabilir.

VES çoğu zaman iyi seyirlidir ancak tüm hastalarda belli aralıklarla izlem gerekir.