ÇARPINTI VE SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ

Supraventriküler taşikardi (SVT) kalp atımlarının normalden daha hızlı olduğu bir ritim bozukluğudur ve genelde ataklar halinde olur. Bazı hastalar SVT atağı sırasında oldukça iyi olabilir ancak bazıları ciddi olarak etkilenebilir. Genelde bu ataklar kısa sürer ve çoğu hastada ciddi boyutta olmaz.

Bebeklerde SVT atakları uzun sürerse kalp yetmezliğine yol açabilir. Bu durumda bebekte soluklaşma, emmede güçlük ve nefes alıp vermede zorluk ortaya çıkabilir. Eğer bebeklerde SVT atakları uzun sürerse ilaç tedavisi gerekir ve genelde 1 yaşından sonra SVT atakları düzelir.

Daha büyük çocuklar SVT atağı sırasında çarpıntı hisseder. Eğer uzun sürerse yorgunluk, halsizlik, nefes almada zorluk ortaya çıkabilir. Bazen kusma ve göğüs ağrısı da eşlik edebilir.

SVT kalbin elektriksel sisteminde olan bir anormallikten kaynaklanır. SVT’si olan çoğu çocukta kalbin içinde kısa devre yapacak ek bir kas yapısı vardır ve bir halka oluşturur. Bu yapıdan dolayı ileti tekrar tekrar kalbin içinde döner ve kalbi hızlandırır. Bazen kalbin içinde ritim problemi yapacak ek bir odak olur ve bu odaktan çok fazla elektriksel ileti çıkar ve kalbi hızlandırıp SVT’ye neden olabilir.

SVT atağını tetikleyen neden çoğu zaman belli değildir. SVT tanısı basit bir 12 kanal EKG çekimi ile konabilir. EKG ağrısız bir işlemdir ve çekimi çok kısa sürmektedir.

SVT eğer kısa sürerse, nadir oluyorsa ve çocuğu çok rahatsız etmiyorsa tedaviye gerek olmayabilir. Ancak uzun sürer ise ilaç tedavisi veya elektriksel şoklama yapmak gerekebilir.

Atak sırasında yapacağınız bazı manevralar çarpıntı atağını durdurabilir. Boyunun bir tarafına yapacağınız masaj, yüzü buz gibi bir su ile yıkamak, ıkınmak veya küçük çocuklarda alına uygulanan buz torbası çarpıntı atağını durdurabilir.

Eğer çarpıntınız bu manevralar ile durmazsa en yakın sağlık merkezine başvurmak ve burada mutlaka EKG çektirmek gerekir. Sağlık merkezinde uygulanacak ilaçlarla çarpıntı atağı durdurulabilir. Buna rağmen SVT atağı devam ediyor ve genel durumu bozuluyorsa elektriksel şok uygulaması yapılarak da atak durdurulabilir.

Sık SVT atağı olan çocuklarda uzun dönemde ilaç tedavisi ile atak sıklığı azaltılabilir. Ancak yaşı uygun olan çocuklarda anjiyografi ve elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) yapmak gerekebilir. Bu hastalıkta EFÇ ile ritim problemi yapan yeri bulup radyofrekans enerji ile (yüksek ısıda) yakarak veya kriyoablasyon ile çok düşük derecelerde dondurarak kesin tedavisi mümkündür ve bu yöntem ile %90 oranında başarı sağlanır.