ATRİYAL EKSTRASİSTOL

Kalbin kulakçık denilen üst kısmından kaynaklanan ekstra atımlar ile kendini belli eden bir ritim bozukluğudur. Bu ritim bozukluğunda hastalarda çoğu zaman şikayet olmaz ve tesadüfen çekilen EKG ile tanı konur. AES çoğu zaman iyi seyirlidir. Bu hastalarda yapısal kalp problemi olmadığını göstermek için EKOKARDİYOGRAFİ yapmak gerekir. 24 saatlik holter tetkiki şarttır. Efor testi bazı hastalarda yapılmalıdır.

Yapısal olarak problem yok ise hastalarda tedaviye gerek yoktur. Sadece belli aralıklarla takip gerekir. Nadiren sayıca çok sık olan ve şikayeti olan hastalarda anjiyografi yapmak ve bu ritim sorununu yaratan yeri bulup yakmak gerekebilir.